کاربران در مورد OTT پرسیدند و اینکه برخی آن را مترادف VOD میدانند. در تصویر زیر به تفاوت های OTT و VOD پرداخته شده است.

درخواست دعوت به عنوان مهمان برنامه

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.