فرم درخواست برگزاری دوره

مخاطب گرامی؛ خواهشمند است جهت برنامه ریزی و زمانبندی در دوره فید های ذیل را به صورت کامل تکمیل و ارسال نمایید در پایان فایل pdf را به شماره تلفن 09124756013 ارسال نمایید

موضوع درخواستی
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
هدف از برگزاری دوره
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
سرفصل های پیشنهادی
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
کیستی مخاطب
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
تعداد و سطح مخاطب
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
نوع ارائه
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
مکان (درصورت حضوری بودن)
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
روز و ساعت پیشنهادی
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
بستر ارائه
اپلیکیشن در صورت آنلاین بودن
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
مدت زمان پیشنهادی تدریس
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
مدت زمان پرسش و پاسخ
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
برنامه ضبط ویدئویی دارد؟
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
علاوه بر سخنرانی آیا نیاز به پاورپوینت و جزوه دارید؟
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
هزینه هرساعت برای استاد
هر ۴۵ دقیقه یک ساعت محسوب می شود
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
سین برنامه
برنامه های قبل و بعد
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
هزینه محتوا سازی
درصورت درخواست برای جزوه یا پاورپوینت
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
سرفصل ها و نام سایر مدرسین دوره
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
برگزار کننده
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
مشارکت کنندگان
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
نام و شماره تماس رابط
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
ارسال پوستر برنامه یا دوره
فایل پوستر را آپلود کنید
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!