درخواست برگزاری دوره آموزشی

1سرفصل های پیشنهادی
2 توضیحات پیش از دوره
3 ثبت درخواست
4 پایان ثبت نام
برگزاری کارگاه، دوره و همایش در حوزه فرهنگ، ارتباطات و رسانه در تهران و سایر استان های کشور به صورت حضوری یا مجازی و بنا بر درخواست سفارش دهندگان، پذیرفته و اجرا می شود.

🔹🔸🔹 سرفصل های پیشنهادی 🔹🔸🔹

✅✅ سواد رسانه و انواع آن ✅✅

◀️ رسانه شناسی و سفره رسانه ای
◀️ تفکر نقادانه و خلاقانه
◀️ رژیم مصرف رسانه ای
◀️ سواد خبری
◀️ تکنیک ها و فنون اقناعی
◀️ سواد روایت
◀️ سواد شبکه های اجتماعی
◀️ اخبار جعلی و شیوه های مواجهه با آن
◀️ سواد گیم و بازی های رایانه ای

✅✅ حیطه فردی و خانوادگی ✅✅

◀️ توان افزایی ارتباطی در ارتباطات انسانی
◀️ اعتیاد رسانه ای و اینترنتی
◀️ رهاشدگی در فضای مجازی و راهکارهای مواجهه با آن
◀️ سلامت در زیست مجازی (جسمی و روانی)
◀️ مدیریت رسانه در خانه و خانواده
◀️ بایسته های حضور کودکان در فضای مجازی

✅✅ حیطه تخصصی و حرفه ای ✅✅

◀️ اصول روابط عمومی و روابط عمومی مدرن
◀️ اصول خبرنگاری و خبرنگاری در بستر رسانه های اجتماعی
◀️ آینده شناسی رسانه ها و فناوری
◀️ پرسونال برندینگ
◀️ دیجیتال مارکتینگ
◀️ مخاطب شناسی
◀️ بازشناسی جنگ شناختی و جنگ رسانه ای
◀️ فکت چکینگ و راستی آزمایی خبری
◀️ مخاطب شناسی
◀️ بازشناسی جنگ رسانه ای و شناختی
◀️ تبلیغات (سیاسی، اقتصادی)
◀️ شیوه های کنشگری موثر رسانه ای در جهاد تبیین
◀️ جنگ روایت ها
◀️ استریمینگ و استریمرها